Organisatie

Bestuur
Bram Dam Penningmeester Naast de normale bestuurstaken (o.a. bestuursdienst op zaterdag ca. 4 x per jaar) bestaan de werkzaamheden van de penningmeester uit de volgende onderdelen: -Bijhouden van de ledenadministratie -Innen van contributie, sponsorgelden e.d. -Betalen van nota’s, vergoeding obligatiehouders -Bijhouden van de boekhouding van de club en het jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag De financiële administratie van de hockeyclub is vrijwel geheel geautomatiseerd. De tijdsbesteding aan de specifieke taken van de penningmeester is ongeveer 8 uur per maand.
Sandra Schouwenaars Secretaris Plannen Bestuursvergaderingen; Agenda opstellen; Maken van notulen/actielijsten; Uitvoeren actiepunten nav vergadering; Plannen ALV ; Aanspreekpunt voor allerlei zaken; Beheerder inkomende mail (info); Plaatsen berichten op website; Versturen mail naar leden; Bijhouden inkomende post; Bestuursdienst op zaterdag ca. 4 x per jaar; Regelen van Sint en Kerstattentie's
Barcommissie
Sponsorcommissie (nw)